Junioren

Opzet jeugdtennis

Inschrijven is mogelijk op ieder moment van het jaar

Lessen en lidmaatschap van van Starkenborgh zijn gekoppeld. Je betaalt één bedrag per maand.

Voor dit bedrag ben je lid van de club en krijg je een keer per week les. Je geeft je één keer op en dan blijf je tot opzegging lid en de lessen volgen.

Er zijn twee “opzeg-momenten”: 1 april en 1 oktober. De opzegtermijn voor het zomerseizoen (1 april) is 2 maanden, de opzegtermijn voor het winterseizoen (1 oktober) is 1 maand. (Afmeldingen bij de KNLTB moeten voor 1 februari gebeuren.)  Ruim voor 1 september en 1 februari krijgt iedereen een herinnering per mail.

Groepen worden ingedeeld aan de hand van onderstaand schema. De diverse fases (rood oranje groen geel) zullen duidelijk terugkomen in het lesprogramma.

Voor iedere leeftijdsgroep wordt er een wedstrijd- en activiteiten programma aangeboden, zowel binnen de club als ook tegen andere verenigingen.

Het aanbod (klik op de link aub):

Tarieven jeugd 1-1-20 

Rood is met 10 tot 12 kinderen op 1 baan

Oranje, groen en geel is met 8 kinderen op 2 banen.

Voor vragen kunt u terecht bij paul@groningertennisschool.nl

Op de lessen is het lesreglement van de Groninger Tennisschool van toepassing.