Lesreglement

 • 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten. De les gaat altijd door, tenzij de tennisleraar afbelt dan wel mededeling doet van afgelasting via de website. Jeugdlessen: bij slecht weer kan de tennisleraar een alternatieve training geven.
 • 2. Het zomerseizoen start in de week van 1 april en eindigt in de week van 30 september; uitgeroosterd zijn 6 weken basisschool zomervakantie en feestdagen. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, enz.
 • 3. U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven!
 • 4. De buitenlessen worden gegeven op de tennisbanen van de vereniging.
 • 5. Het winterseizoen start in de eerste week van oktober en eindigt in de laatste week van maart; uit geroosterd zijn 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week voorjaarsvakantie en feestdagen.
 • 6. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, enz. Dit geldt voor de lessen op de buitenbanen.
 • 7. Berichtgeving: indeling staat 1 week voor aanvang van de lessen op de website van de vereniging en/of op de website van de tennisschool.
 • 8. Om deel te nemen aan de tennislessen dient u lid te zijn van de vereniging.
 • 9. Voor niet leden is er een mogelijkheid tot het volgen van een introductiecursus (eenmalig). Bovenop het lesgeld wordt dan een bedrag aan baanhuur betaalt aan de vereniging.
 • 10. Een cursus start alleen bij voldoende deelnemers.
 • 11. Privé-lessen worden alleen ingehaald mits 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling.
 • 12. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald!
 • 13. De tennisleraar beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.
 • 14. Als een inhaalles gepland moet worden, wordt door de trainer/ ster een alternatieve datum vastgesteld.
 • 15.Er wordt geen les gegeven op zondagen, feestdagen en in de aangegeven vakanties.
 • 16. Nadat de indeling is gepubliceerd, en deze indeling is met inachtneming van de opgegeven verhinderingen van de lesnemer gemaakt, kan geen restitutie worden verleend voor het verschuldigde lesgeld. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld gerestitueerd met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolg door de vervanger.
 • 17. Na aanvang van de cursus wordt geen restitutie van lesgeld gegeven bij blessure, ongeval, ziekte of andere vorm van langdurige afwezigheid. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld gerestitueerd met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolg door de vervanger.
 • 18. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen is, wordt het totaal aantal lessen of de prijs van de cursus evenredig aangepast. Dit gebeurt alleen na overleg met de deelnemers.
 • 19. Incasso-schema: incasso’s worden uitgevoerd tussen de 25e en de 30e/31e van de maand.
 • 20. De tennisschool is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen (door gebrekkige accommodatie) en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 • 21. Voor de jeugdlessen geldt: Er zijn twee “opzeg-momenten”: 1 april en 1 oktober. De opzegtermijn voor het zomerseizoen (1 april) is 2 maanden, de opzegtermijn voor het winterseizoen (1 oktober) is 1 maand. (Afmeldingen bij de KNLTB moeten voor 1 februari gebeuren.)  Ruim voor 1 september en 1 februari krijgt iedereen een herinnering per mail.
 • 22. Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kunt u bellen naar 06 54 35 74 68 (Ger) of 06 81 46 31 65 (Alwin).
 • 23. Het lesreglement vervangt alle voorgaande versies en is geldig vanaf 01-04-2005.